Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Wybierz obiekt z Polski, którego chcesz być promotorem


Zobacz jak skatalogowaliśmy powiaty:   gostyński    Leszno    leszczyński    Białystok    białostocki    Poznań    śremski    wschowski    kościański   
krotoszyński    rawicki    jarociński    Wrocław   

Rozpoczynamy katalogowanie powiatu głogowskiego   

Regulamin kont użytkowników


Regulamin Serwisu FluidiRegulamin kont użytkowników1. Przedmiot regulaminu
Regulamin dotyczy tworzenia i utrzymania kont użytkowników w serwisie www.fluidi.pl nazywanym dalej w skrócie Serwisem.

2. Prawo utworzenia konta
Konto użytkownika Serwisu może utworzyć dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 7 rok życia. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno konto użytkownika Serwisu.

3. Cena utrzymania konta
Utrzymanie konta użytkownika Serwisu jest bezpłatne.

4. Wygaśnięcie konta użytkownika
Konto użytkownika Serwisu wygasa automatycznie przy przerwie w logowaniu do serwisu wynoszącej więcej niż 12 miesięcy.

5. Weryfikacja ważności kont użytkowników
Administrator serwisu może okresowo wymagać potwierdzania ważności konta użytkownika Serwisu przez przesłanie na adres E-mail użytkownika prośby o potwierdzenie ważności konta.

6. Blokowanie konta użytkownika
W przypadku naruszeń regulaminu Serwisu Fluidi lub zgłoszonych działań naruszających prawa osób trzecich, Administrator Serwisu ma prawo zablokować konto użytkownika serwisu do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Skasowanie konta użytkownika
Administrator Serwisu ma prawo skasowania konta użytkownika serwisu wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi przez użytkownika w przypadkach:
- naruszenie postanowień regulaminu Serwisu,
- naruszenia praw osób trzecich,
- wygaśnięcia konta użytkownika.

8. Publikacja danych użytkownika
Administrator Serwisu może publikować wyłącznie dane użytkownika:
- login użytkownika,
- numer użytkownika Serwisu.

9. Poufność danych użytkownika
Żadne dane użytkowników Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.

10. Publikacja statystyk użytkownika
Administrator Serwisu ma prawo do publikowania w Serwisie statystyk użytkownika:
- ilość zdobytych obiektów,
- ilość zdobytych punktów,
- ilość dodanych komentarzy i ocen,
- ilość dodanych zdjęć publikowanych dla wszystkich użytkowników,
- stopień posiadanej odznaki Fluidi.

11. Informacje serwisowe
Administrator Serwisu ma prawo do przesyłania na adresy E-mail użytkowników serwisu informacji o rozwoju Fluidi.