Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Główni promotorzy powiatu

Kościan - Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny wniebowziętej

Kościan - Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny wniebowziętej

nr obiektu:5340
miejscowość: Kościangmina: Kościanpowiat: kościańskiwojewództwo: wielkopolskie
punktów: 2 (Atrakcja lokalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: kościół. - obiekty sakralne.

Autor: Cezary Fabiszewski

‹‹ byłem tu

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny wniebowziętej to dawna fara miejska i najcenniejszy zabytek Kościana.

Region pomaga promować:

TechCool
Zdjęcia (48/-)Opisy (4)Mapki (1)Powiązane (-)W pobliżu (345)Promotorzy (-)

edytuj opisyOpis obiektu

Kościół jest zbudowany w stylu gotyckim, halowy, murowany z cegły. Przy głównym wejściu znajduje się portal neogotycki, przy bocznych wejściach portale gotyckie ostrołukowe. W kościańskiej budowli zastosowano kilka rodzajów sklepień: rzadko spotykane sklepienie siatkowe w nawie głównej, kaplicy św. Anny i jednym przęśle prezbiterium, sklepienie gwiaździste w prezbiterium, nawach bocznych i w jednej z kaplic oraz sklepienia krzyżowo-żebrowe i kolebkowe w pozostałych częściach świątyni. Dwa okresy powstania korpusu nawowego i rozbudowanego prezbiterium podkreślają różnorodność funkcji tych dwóch części świątyni – mroczne nawy przeznaczone dla ogółu wiernych i jasne prezbiterium pełniące wyłącznie funkcje sakralne. Do wnętrza kościoła prowadzą 3 wejścia: główne z portalem neogotyckim i 2 boczne z ostrołukowymi portalami gotyckimi.
W kościańskiej farze zachował się największy zespół plastyki późnogotyckiej, a także renesansowej i barokowej. Wszystkie zachowane elementy pochodzą z czasów po pożarze w 1503 r. Jest to jedyna w Wielkopolsce gotycka fara z zachowanym wieńcem kaplic.

Historia

Korpus nawowy obecnego kościoła – nawa główna, dwie, wąskie nawy boczne oraz wieża od strony zachodniej, wzniesiono najprawdopodobniej w 1 połowie XIV w., natomiast prezbiterium nieco później. Wraz z rozwojem miasta rozbudowywana była również fara. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, cechy i bractwa działające w mieście fundowały w farze swoje kaplice. Dwa rzędy kaplic dobudowywano do naw świątyni od końca wieku XIV aż po wiek XVI. Prawdopodobnie również w tym okresie, po wielkim pożarze miasta w 1503 r., rozbudowano prezbiterium (m.in. o kaplicę św. Anny), które zamknięte jest siedmiobocznie. Nawy wraz z kaplicami przykryto jednym, wspólnym dachem dwuspadowym. W 1457 r. spaliła się wieża, którą odbudowano pod koniec XV w. Po kolejnym zniszczeniu wywołanym przez huragan w 1711 r. zachowano ją tylko do wysokości murów korpusu.
Ze względu na zubożenie miasta i jego mieszkańców w świątyni nie przeprowadzano poważniejszych zmian
Od połowy XIV w. do 1755r. proboszczami kościańskiej fary byli joannici poznańscy.

Adres

ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan

Źródła informacji

http://www.fara.koscian.pl/historia.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Ko%C5%9Bcianie
http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/kosciol-pw-nmp-wniebowzietej-w-koscianie.html