Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Główni promotorzy powiatu

Cerkiew pw. św. Sofii Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku

Cerkiew pw. św. Sofii Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku

nr obiektu:5274
miejscowość: Białystokgmina: Białystokpowiat: Białystokwojewództwo: podlaskie
punktów: 2 (Atrakcja lokalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: cerkiew - kościoły.

Autor: Cezary Fabiszewski

‹‹ byłem tu

Cerkwie Hagia Sophia,należą do najokazalszych, najpiękniejszych i najbardziej znaczących.

Region pomaga promować:

Niagara - sala bankietowa
Zdjęcia (30/-)Opisy (18)Mapki (1)Powiązane (-)W pobliżu (238)Promotorzy (-)
Profesjonalne prezentacje zdjęciowe pomaga tworzyć: Niagara - sala bankietowa

»»«

Pozycji: 30, Strona: 1/1Autor: Cezary Fabiszewski

Cerkiew pw. Mądrości Bożej w Białymstoku mieści się przy ulicy Trawiastej 5.

Autor: Cezary Fabiszewski

Inspiracją przy projektowaniu białostockiej cerkwi Hagia Sophia była konstantynopolitańska świątynia Hagia Sophia wybudowana za czasów Justyniana Wielkiego w VI wieku.

Autor: Cezary Fabiszewski

Architekt Michał Bałasz stworzył pięciokopułową świątynię, z wyraźnie dominującą centralną kopułą o rozpiętości 16 metrów.

Autor: Cezary Fabiszewski

Bryła cerkwi w swojej podstawie jest zwarta. Wyrasta z planu prostokąta o bokach 22,5 m na 32,5 m.

Autor: Cezary Fabiszewski

Mocno zaznaczone centralne wejście do cerkwi w postaci kolistego łuku.

Autor: Cezary Fabiszewski

Narożne wieże, o kwadratowej podstawie, stanowią silny akcent architektoniczny.Tu białostocka realizacja zdecydowanie odbiega od bizantyńskiego pierwowzoru.

Autor: Cezaary Fabiszewski

Wszystkie kopuły cerkwi zwieńczono dużymi, wyrazistymi krzyżami greckimi.

Autor: Cezary Fabiszewski

Powierzchnia użytkowa świątyni to 625 metrów kwadratowych, jej wysokość od posadzki do najwyższego punktu kopuły wynosi 17 metrów.

Autor: Cezary Fabiszewski

Światło do białostockiej Hagia Sophia jest szczodrze wpuszczane przez 24 okna, każde o wysokości 1,5 metra, znajdujące się w podstawie kopuły.

Autor: Cezary Fabiszewski

Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz białostockiej świątyni zastosowano liczne detale. Takimi na zewnątrz są pilastry, łuki, półkoliste okna, wydatne gzymsy i zwieńczenia.

Autor: Cezary Fabiszewski

...

Autor: Cezary Fabiszewski

Wnętrze cerkwi okazało się bardzo dobrym miejscem do nagrywania utworów muzyki cerkiewnej. (świetna akustyka)

Autor: Cezary Fabiszewski

Cerkiew jest zdolna pomieścić 1500 osób. Według pierwotnego założenia miała być mniejsza.

Autor: Cezary Fabiszewski

Nad bocznymi nawami dobudowano balkony, na których również gromadzą się wierni podczas nabożeństw.

Autor: Cezary Fabiszewski

Carskie wrota, zwane też Bramą Królewską, Świętą Bramą lub Świętymi Wrotami – w cerkwiach to główne drzwi w ikonostasie, otwierane tylko podczas nabożeństwa (wyjątkiem jest tydzień paschalny).

Autor: Cezary Fabiszewski

Carskie wrota. Pierwotnie były tylko malowane a od XVII w. ażurowo rzeźbione.

Autor: Cezary Fabiszewski

Całe wnętrze cerkwi Hagia Sophia pokryte jest malowidłami zgodnie z programem powstałym w czasach bizantyńskich po okresie ikonoklazmu.

Autor: Cezary Fabiszewski

W centralnej części kopuły znajduje się polichromia o rozpiętości około 5 metrów ukazująca Chrystusa Pantokratora, władcy świata w otoczeniu aniołów.

Autor: Cezary Fabiszewski

W kopule symbolizującej niebo przedstawiono teofaniczną wizję Boga w wiecznej chwale, składanej Mu przez anioły najwyższej triady.

Autor: Cezary Fabiszewski

Ikonograficzny program w cerkwi Mądrości Bożej w Białymstoku wypełniał profesor Konstantinos Ksenopulos, Grek z Katerini.

Autor: Cezary Fabiszewski

Część ołtarzowa.

Autor: Cezary Fabiszewski

Widok od strony ołtarzowej.

Autor: Cezary Fabiszewski

Balkon nad prawą nawą.

Autor: Cezary Fabiszewski

Balkon nad lewą nawą.

Autor: Cezary Fabiszewski

W absydzie nad ołtarzem zgodnie z kanonem dominuje wizerunek Bogarodzicy w typie ikonograficznym Oranty, Modlącej się. Matka Boża jest pomostem, łączącym Niebo z Ziemią, ludzi z Bogiem.

Autor: Cezary Fabiszewski

Balkon widziany z chóru.

Autor: Cezary Fabiszewski

W każdej cerkwi jest tak zwany „Swiecznoj jaszczik”. Tam są sprzedawane świece i tam też przyjmowane są kartki. Kartki bywają za zdrowie i za pokój duszy.

Autor: Cezary Fabiszewski

Kamień węgielny pod budowę cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku położono 20 listopada 1987 roku.

Autor: Cezary Fabiszewski

Bogata polichromia cerkwi w dalszym ciągu powstaje.

Autor: Cezary Fabiszewski

Uważny obserwator dostrzeże brak wykończenia detal twarzy. Powstaną w kolejnym etapie.


»»«

Pozycji: 30, Strona: 1/1