Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Główni promotorzy powiatu

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

nr obiektu:5141
miejscowość: Poznańgmina: Poznańpowiat: Poznańwojewództwo: wielkopolskie
punktów: 5 (Atrakcja regionalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: kościół romański. - kościoły.

Autor: Cezary Fabiszewski

‹‹ byłem tu

Kościół z ciekawym obrazem, a na nim w tle Henryk Sienkiewicz, w ołtarzu głównym udana kopia Piety Michała Anioła, na ogół pomijany kościół, a szkoda.


Zdjęcia (24/-)Opisy (10)Mapki (1)Powiązane (-)W pobliżu (235)Promotorzy (-)

»»«

Pozycji: 24, Strona: 1/1Autor: Cezary Fabiszewski

Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu – zabytkowy, neoromański kościół znajdujący się na poznańskim Łazarzu, przy ul. Głogowskiej 97.

Autor: Cezary Fabiszewski

Wyłamującym się z ogólnego stylu i mającym pewne cechy neogotyku jest ażurowy hełm wieży zrobiony ze stali, o wysokości 11 m i masie 7 ton

Autor: Cezary Fabiszewski

Na teren kościoła od ul. Głogowskiej prowadzi brama, na filarach umieszczono wyrzeźbione około 1901 roku w czerwonym piaskowcu pińczowskim figury patronów Poznania - Św. Piotra (fot.) i Św. Pawła.

Autor: Cezary Fabiszewski

Drzwi wejściowe do świątyni.

Autor: Cezary Fabiszewski

Elewację kościoła zdobi fryz arkadkowy i lizeny.

Autor: Cezary Fabiszewski

Elewacja kościoła robi wrażenie w każdym swoim detalu.

Autor: Cezary Fabiszewski

Za kościołem znajduje się Grota Matki Bożej z Lourdes. Jest ona wykonana z odłamów skalnych łączonych zaprawą cementową ułożonych w półkole.

Autor: Cezary Fabiszewski

Po prawej stronie znajduje się biała figura Matki Boskiej.

Autor: Cezary Fabiszewski

Klęcząca przed Matką Boską Święta Bernadetta.

Autor: Cezary Fabiszewski

Po lewej stronie wmurowano trzy tablice. Najstarsza, z 1929, poświęcona 10 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Autor: Cezary Fabiszewski

Tablica ufundowana przez członków Związku Powstania Wielkopolskiego, to spis poległych, oraz pomordowanych przez nazistów powstańców z terenu parafii, w tym Franciszka Ratajczaka.

Autor: Cezary Fabiszewski

Tablica z 1985, poświęcona jest Stanisławowi Taczakowi i Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu, dowódcom powstania

Autor: Cezary Fabszewski

Wnętrze zostało podzielone na trzy nawy dwoma rzędami wielobocznych filarów.

Autor: Cezay Fabiszewski

Łuki arkad międzynawowych oparto na głowicach kostkowych, podobnie jak gurty rozdzielające poszczególne przęsła naw bocznych.

Autor: Cezary Fabiszewski

...

Autor: Cezary Fabiszewski

Wszystkie pola naw przykrywają sklepienia krzyżowe.

Autor: Cezary Fabiszewski

Na zakończeniu nawy głównej znajduje się półkolista absyda, w której umieszczono ołtarz architektoniczny.

Autor: Cezary Fabiszewski

Część środkową ołtarza zajmuje pochodząca z początków XX w kopia piety watykańskiej Michała Anioła, wykonana we Włoszech.

Autor: Cezary Fabiszewski

W nawie południowej, znajduje się ufundowany przez Schneiderów ołtarz z 1901 łączący w sobie cechy neoromańskie i neogotycki. W centralnej części stoi postać świętego Józefa.

Autor: Cezary Fabiszewski

W nawie północnej, ścianie znajduje się architektoniczny ołtarz boczny ufundowany przez rodzinę Kayserów. Jego centralną część zajmuje płaskorzeźba przedstawiająca wskrzeszenie świętego Łazarza.

Autor: Cezary Fabiszewski

Ambona znajdująca się przy drugim filarze od strony nawy północnej, z około 1901 roku, wykonana z piaskowca pińczowskiego, a zdobiona płatkami złota.

Autor: Cezary Fabiszewski

Obraz olejny Adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa namalowany przez Piotra Gadzinowskiego przed 1905 r. Przedstawia on Chrystusa Zmartwychwstałego, stojącego wśród chmur na kuli ziemskiej.

Autor: Cezary Fabiszewski

U stóp kuli ziemskiej, za Chrystusem, znajduje się prawdopodobnie Henryk Sienkiewicz.

Autor: Cezary Fabiszewski

Organy z 1905 wykonane w firmie E. F. Waltera w Ludwigsburgu. Znajdują się one w emporze nad głównym wejściem. Pulpit zwrócony jest nietypowo, przodem do ołtarza.


»»«

Pozycji: 24, Strona: 1/1