Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Główni promotorzy powiatu

Dawne kolegium jezuickie

Dawne kolegium jezuickie

nr obiektu:4598
miejscowość: Poznańgmina: Poznańpowiat: Poznańwojewództwo: wielkopolskie
punktów: 5 (Atrakcja regionalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: klasztory, opactwa. - obiekty sakralne.

Autor: Cezary Fabiszewski

‹‹ byłem tu

Obecny Urząd Miasta Poznania zajmuje barokowy budynek po dawnym kolegium jezuickim - w swojej czasie jednej z najlepszych szkół wyższych w Polsce (XVI-XVIII w.). To tutaj m.in. opracowano podstawy polskiej terminologii nauk ścisłych.


Zdjęcia (16/-)Opisy (19)Mapki (1)Powiązane (-)W pobliżu (235)Promotorzy (-)

edytuj opisyOpis obiektu

Dawne kolegium jezuickie tworzy wraz z farą oraz obecną szkołą baletową kompleks - zespół pojezuicki.

Budynek dawnego kolegium składa się z trzech skrzydeł: główne znajduje się po południowe stronie kompleksu, a z obu stron przylegają do niego dwa krótsze skrzydła nierównej długości. Pomiędzy nimi znajduje się dziedziniec w kształcie zbliżonym do trapezu. Większość struktury gmachu pochodzi z XVIII wieku, część dobudowano na przełomie XIX i XX wieku, wkomponowując nową część w całość.

Budynek wzniesiono w stylu barokowym. Świadczy o tym jego architektura odznaczająca się typowym dla Baroku bogactwem ozdób i detalu. Między innymi fasady budynku są podzielone gzymsami i pilastrami.
W zachodniej części d. kolegium znajduje się krużganek (otaczał on kiedyś cały dziedziniec). Znajduje się tam również łącznik - połączenie z farą, dawniej łączyło kolegium z kościołem jezuickim (dawna funkcja fary).

Historia

Kolegium jezuickie w Poznaniu powstało w 1573r., wkrótce po przybyciu jezuitów do Poznania. Uczniami kolegium byli głównie synowie wielkopolskich rodzin szlacheckich i mieszczańskich.
Pierwotny budynek kolegium (znacznie skromniejszy od obecnego) został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1655r.

Obecny, barokowy budynek został zbudowany w latach 1701-1732. Jego architektem był Jan Catenazzi - artysta włoskiego pochodzenia.

Szkoła jezuicka starała się kilkakrotnie o nadanie statusu uniwersytetu, co za każdym razem było niweczone przez opór Akademii Krakowskiej, która obawiała się konkurencji. Jednak poziom nauczania poznańskiego kolegium nie odbiegał od ówczesnej uczelni krakowskiej.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773r. mieściła się tutaj Akademia Wielkopolska, później Poznańska Szkoła Wydziałowa.

W 1806r. w gmachu tym gościł przez kilkanaście dni cesarz Napoleon Bonaparte. Wtedy Poznań, z budynkiem byłego kolegium jezuickiego na czele, stał się "na chwilę" politycznym centrum Europy.

Następnie, w latach 1815-1830 gmach był siedzibą namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego - księcia Antoniego Radziwiłła, później władze pruskie umieściły tu siedzibę Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej. Po odzyskaniu niepodległości w budynku mieścił się urząd wojewódzki, a od 1963r. jest to siedziba Urzędu Miasta Poznania.

Obiekt z Rejestru Zabytków

Dawne kolegium jezuickie wpisano do rejestru zabytków w dniu 1971.03.24, nr rej. A 009.

Ciekawostki

Zakon jezuitów, dla którego wzniesiono budynek kolegium (czyli siedziba zakonu oraz szkoła jezuicka) słynął zwłaszcza z prowadzenia szkół z nowoczesnym, jak na tamte czasy, programem kształcenia i wysokim poziomem nauczania.

Podstawowym jego celem było jednak przeciwdziałanie reformacji protestanckiej i przywracanie wpływów katolicyzmu, tam gdzie ono je traciło, a więc również w Poznaniu.
Uczniowie i absolwenci kolegium, nieraz pochodzący z protestanckich rodzin wracali na łono kościoła katolickiego.

Pod koniec istnienia kolegium jezuickiego, w II poł XVIII w. to tutaj prowadzono pierwsze w Polsce doświadczenia z fizyki oraz powstał gabinet nauk przyrodniczych. Była to zasługa Józefa Rogalińskiego - ostatniego rektora kolegium oraz twórcy polskiej terminologii nauk ścisłych (np. takich słów jak "pierwiastek", "całka").

Dostępność

W obiekcie znajduje się Urząd Miasta Poznania, który pracuję w godzinach:
- w poniedziałki od godz.7.30 do godz. 17.00;
- we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7. 30 do godz. 15. 30;

Do samego budynku wstęp jest wolny, natomiast dostępność do części pomieszczeń wewnątrz (m.in. gabinetów urzędników) jest ograniczona.

Przykładowe ceny

Wstęp wolny.

Opis zwiedzania

Zwykle raz w miesiącu odbywają się wycieczki po budynku dawnego kolegium jezuickiego, pełniącego obecnie funkcję Urzędu Miasta Poznania. Wycieczki te prowadzone są przez wyznaczonych do tego pracowników Biura Prezydenta Miasta Poznania i odbywają się w formule pokazywania urzędu - a przy okazji gmachu jako historycznego zabytku - "od kuchni" przez jego pracowników. Informacje o wycieczkach można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod tel. 61 646 33 44.

Dzieci

Obiekt dostępny dla najmłodszych, co prawda z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z pracą mieszczącego się tam Urzędu Miasta Poznania.

Dla niepełnosprawnych

W budynku znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo - m.in. podjazdy, windy.

Pamiątki i Przewodniki

Pamiątki związane z dawnym kolegium jezuickim można nabyć w pobliżu wejścia do sąsiedniej fary (wewnątrz) od strony ul. Gołębiej.

Dojazd

Obiekt znajduje się w centrum Poznania.
Dojazd samochodem: najlepiej z ul. Garbary skręcić w ul. Wodną i zatrzymać się na Placu Kolegiackim lub szukać wolnego miejsca parkingowego na ulicach w okolicy Starego Rynku.

Najbliższe przystanek tramwajowy:
Plac Bernardyński i Wrocławska - ok 300- 400 m. od obiektu

Najbliższy przystanek autobusowy:
Małe Garbary - ok 500 m
Wielka - ok. 3o0m

Parking

Parking dla samochodów osobowych znajduje się na Placu Kolegiackim. Sporo miejsc parkingowych jest także przy ulicach w pobliżu Starego Rynku.

Wydzielone parkingi dla autokarów są na ulicach Dominikańskiej i Stawnej. Razem miejsca jest na ok. 10 autokarów, co w sezonie przed godz. 12.00 (koziołki) często nie wystarcza. W takim wypadku można zatrzymać się autokarem na 30 min. przy Al. Marcinkowskiego przed Muzeum Narodowym.

Stare Miasto oraz jego okolice objęte są strefą płatnego parkowania (patrz: www.zdm.poznan.pl/parking_zone.php?site=parkingi ).

Jedzenie

Obiekt znajduje się w pobliżu Starego Rynku, gdzie można znaleźć (na St. Rynku oraz w jego okolicach) liczne punkty gastronomiczne oraz restauracje o różnym menu i zwykle wysokim standardzie. W samym obiekcie znajduje się kawiarnia.

Toalety

Toalety znajdują się w licznych obiektach gastronomicznych położonych w pobliżu fary. Bezpłatna toaleta nieco dalej w budynku Kupca Poznańskiego - ok. 250m.

Adres

Urząd Miasta Poznania (w dawnym kolegium jezuickim)
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Telefony

61 878 52 00 - tel do UM Poznania

Obiekt w sieci WWW

www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/dawne-kolegium-jezuickie,41221.html

Źródła informacji

30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny. KulTour.Pl. Poznań 2012. Str 150-151.

Słowa kluczowe

Poznań atrakcje turystyczne Poznań
gmina Poznań atrakcje turystyczne gmina Poznań
powiat Poznań atrakcje turystyczne powiat Poznań
Poznań ciekawe miejsca Poznań
gmina Poznań ciekawe miejsca gmina Poznań
powiat Poznań ciekawe miejsca powiat Poznań
Poznań atrakcje Poznań
gmina Poznań atrakcje gmina Poznań
powiat Poznań atrakcje powiat Poznań
Poznań turystyka Poznań
gmina Poznań turystyka gmina Poznań
powiat Poznań turystyka powiat Poznań
Poznań klasztor Poznań
Poznań obiekty sakralne Poznań