Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj





Główni promotorzy powiatu

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu

nr obiektu:4222
miejscowość: Lubińgmina: Krzywińpowiat: kościańskiwojewództwo: wielkopolskie
punktów: 5 (Atrakcja regionalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: klasztory, opactwa. - obiekty sakralne.

Autor: Cezary Fabiszewski

‹‹ byłem tu

Fundatorami opactwa byli między innymi Bolesław Śmiały i Bolesław Krzywousty, jak głosi tradycja z miejcem tym był związany pierwszy polski kronikarz Gall Anonim.

Region pomaga promować:

JAN - MAR
Zdjęcia (17/-)Opisy (14)Mapki (1)Powiązane (1)W pobliżu (345)Promotorzy (-)

edytuj opisy



Opis obiektu

Od momentu powstania, klasztor miał ogromne znaczenie na polu krzewienia wiary i kultury. W Lubiniu działała jedna z największych w Wielkopolsce bibliotek klasztornych (m.in. do dziś przechowuje najstarszy zapis nutowy w Polsce). Wykształceni mnisi lubińscy prowadzili bibliotekę i skryptorium. Opactwo w Lubiniu, co unikalne w porównaniu z innymi zgromadzeniami w Polsce, ma zachowaną szczegółową dokumentację źródłową sięgającą początków swojego powstania. W obręb historycznego założenia wchodzą: kościół klasztorny p.w. NMP, dwa budynki klasztorne z parkiem i ogrodami, murowanym ogrodzeniem z siedmioma bramami, dzwonnica, folwark, kościół parafialny p.w. św. Leonarda wraz z murowanym ogrodzeniem, pastorówka, szkółka parafialna, plac targowy i figura św. Jana Nepomucena.

Historia

Klasztor oo. benedyktynów w Lubiniu powstał ok. 1075 na fali fundacji benedyktyńskich, jaka miała miejsce na ziemiach polskich po najeździe Brzetysława i rebelii pogańskiej (Tyniec, Mogilno, Lubiń). Jego historia wiąże się ściśle z dynastią Piastów oraz potężnym w średniowieczu wielkopolskim rodem Awdańców. Klasztor ufundował król Bolesław Szczodry, następnie fundację odnowili Bolesław Krzywousty z żoną przy wsparciu Awdańców. Lubiń pełnił rolę książęcej nekropolii. W podziemiach kościelnych pochowana została rodzina Mieszka III Starego: syn Bolesław (+ 1195), Władysław Laskonogi (+1231) lub wnuk Mieszka III - Władysław Odonic (+1239). Kościół klasztorny był także miejscem pochówku rodziny Awdańców i wszystkich opatów lubińskich. W 1847 r. rozebrano znaczną część zabudowań klasztornych (ponad 70 %), które powstawały równolegle z budową kościoła i przechodziły kilka faz przebudów. W latach 20. XX w. w miejscu dawnego skrzydła północno-wschodniego, benedyktyni wznieśli nowy budynek klasztorny.
Rozmaite najazdy, wojny, kasaty, zniszczenia były powodem przerywania działalności klasztoru.
Po wybuchu II wojny światowej w 1940 r. w klasztorze urządzono obóz internowania dla 101 księży i zakonników z Wielkopolski, 46 z nich zostało następnie wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie duża część księży zginęła. W latach 1941-1944 istniał tu dom starców dla Polaków, a następnie ośrodek szkoleniowy Hitlerjugend. Benedyktyni powrócili po wyzwoleniu 24 stycznia 1945 r.

Ciekawostki

Lubiń - zespół opactwa benedyktyńskiego został uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 9 grudnia 2009 roku .
Klasztor w Lubiniu odznacza się szczególnymi wartościami historycznymi, kulturowymi oraz walorami architektonicznymi, ponad to zachował się w dobrym stanie, mimo długich i burzliwych dziejów.

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu posiada podziemny ciąg korytarzy, w którym pochowani zastali władcy ziemscy jak i zakonnicy. Tunel ten ciągnie sie przeszło kilka kilometrów w kierunku miejscowości Bierzyń, tam też na początku wsi ustawiona została figura, pod którą znajduje się wejście do podziemi. Niestety ze względu na fakt, iż nad tunelem biegnie droga, został on zamknięty i nie jest dostępny dla zwiedzających gdyż droga naruszyła strukturę podziemi i stwarzałaby zagrożenie dla zwiedzających. Korytarze ciągnące się od klasztoru najprawdopodobniej biegną aż do miejscowości Śrem oddalonej o około 20 km.

Atrakcje dodatkowe

Na dziedzińcu, otoczonym murem z końca XVIII w., rośnie największy w Wielkopolsce kasztanowiec. Ponad 300-letni kasztanowiec zwyczajny to drzewo o obwodzie 520 cm i wysokości ok. 25 m.

Fragmenty romańskich kamiennych murów zachowały się do dzisiaj zarówno w kościele klasztornym, jak i parafialnym p.w. św. Leonarda i świadczą o doskonałym warsztacie ówczesnych muratorów. Kolejne rozbudowy w stylu gotyckim i renesansowym odcisnęły piętno w bryle i dekoracji tych obiektów. Ze średniowiecznego wyposażenia kościoła p.w. NMP zachowały się m.in. romańskie i gotyckie portale, metalowe drzwi zdobione kutym ornamentem, kamienna kropielnica, granitowa płyta nagrobna opata Awdańca (+1490) oraz gotycka płyta epitafijna poświęcona dobrodziejowi klasztoru - Władysławowi Laskonogiemu (+1231). Z okresu renesansu przetrwały nagrobki opatów i rycerzy, a także manierystyczne szczyty kościoła św. Leonarda.

Opis zwiedzania

Dla zwiedzających dostępny jest zabytkowy kościół klasztorny i część ogrodu z atrakcyjnym szpalerem grusz.

Benedyktyni oprowadzają tylko grupy wcześniej umówione (czas oprowadzania 15-30 minut).
Grupy oprowadzane są tylko w godzinach: od 9:00 do 11:30 i od 14:30 do 17:00 (czas zimowy do 16:00)
(grupy nie są umawiane na soboty i niedziele).

Istnieje możliwość zwiedzenia kościoła bez przewodnika, oczywiście nie w czasie trwania nabożeństw.

Pamiątki i Przewodniki

Istnieje możliwość zakupu pamiątek i wyrobów klasztornych.

Parking

Przy klasztorze znajduje się parking.

W pobliżu

- W okolicy Lubinia na południe od szosy Krzywiń-Lubiń, rośnie grupa dębów o wymiarach pomnikowych. Największy z nich nazywany jest dębem św. Bernarda.

- Kościół p.w. św. Leonarda

Adres

ul. Mickiewicza 6
Lubiń

Telefony

tel. 065 517 72 22

E-mail i WWW

http://www.benedyktyni.net

Źródła informacji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
http://www.nid.pl/idm,1129,lubin-zespol-opactwa-benedyktynow.html

Obiekt w sieci WWW

http://www.nid.pl/idm,1129,lubin-zespol-opactwa-benedyktynow.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
http://www.galeriawielkopolska.info/lubin.html
http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/kosciol-klasztorny-benedyktynow-pw-narodzenia-nmp-w-lubiniu.html
http://www.ck-smigiel.pl/go.php?fstrona=ciekawe_miejsca,0203

Słowa kluczowe

Lubiń atrakcje turystyczne Lubiń
gmina Krzywiń atrakcje turystyczne gmina Krzywiń
powiat kościański atrakcje turystyczne powiat Krzywiń
Lubiń ciekawe miejsca Lubiń
gmina Krzywiń ciekawe miejsca gmina Krzywiń
powiat kościański ciekawe miejsca powiat Krzywiń
Lubiń atrakcje Lubiń
gmina Krzywiń atrakcje gmina Krzywiń
powiat kościański atrakcje powiat Krzywiń
Lubiń turystyka Lubiń
gmina Krzywiń turystyka gmina Krzywiń
powiat kościański turystyka powiat Krzywiń
Lubiń klasztor Lubiń
Lubiń obiekty sakralne Lubiń