Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Główni promotorzy powiatu

Kościół farny (Fara) w Gostyniu

Kościół farny (Fara) w Gostyniu

nr obiektu:1158
miejscowość: Gostyńgmina: Gostyńpowiat: gostyńskiwojewództwo: wielkopolskie
punktów: 5 (Atrakcja regionalna)ilość zdobywców: rodzaj - kategoria: kościół. - obiekty sakralne.

Autor: Fluidi

‹‹ byłem tu

Historia kościoła jest bardzo ciekawa, warta poznania. Uważa się, że kościołowi wyznaczono także funkcje obronne. Stąd jego masywne mury i zagadkowe podziemne puste przestrzenie, które mogą być po prostu podziemnymi drogami komunikacyjnymi.

Region pomaga promować:

Eko Air
Zdjęcia (46/-)Opisy (15)Mapki (1)Powiązane (-)W pobliżu (299)Promotorzy (-)

edytuj opisyOpis obiektu

Kościół jest najstarszym zabytkiem Gostynia. Świątynia istniała prawdopodobnie już w końcu XIII w., w dokumentach parafia wymieniona została w 1310 roku. Wyposażenie kościoła jest bogate i różnorodne.

Kościół bogaty jest w zabytki. Podziwiać można rzeźbiony ołtarz z 1640 roku, gdzie znajduje się cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło szkoły flamandzkiej z ok. 1683 r., amobonę z XVIII w. oraz zabytkowe chrzcielnicę i kropielnicę. Przy bocznych ścianach prezbiterium stalle - po prawej późnogotyckie z 1514r., po lewej późnorenesansowe z XVII w.

Historia

Najstarszą częścią fary zachowaną do dzisiaj jest pochodzące z początku XIV wieku, prezbiterium, którego mury zewnętrzne sięgały pierwotnie do widocznego otynkowanego pasa. O dacie powstania może świadczyć wmurowana cegła z datą" 1320".
Fara, utrzymywana w stylu gotyckim, była rozbudowywana przez kolejnych właścicieli Gostynia.
Obiekt zbudowany jako świątynia jednonawowa w latach 1418 - 1436, została w drugiej połowie XV w. powiększona przez dobudowanie naw bocznych oraz prezbiterium. Dalsza rozbudowa nastąpiła w XVI w. - dobudowano wówczas: wieżę, kruchtę i kaplicę św. Anny. Kościół obecnie jest okazałą budowlą późnogotycką, trójnawową, z węższym prezbiterium.

W 1978 r. do kościoła przybył kardynał Karol Wojtyła, pobyt jego została upamiętniony tablicą.

Ciekawostki

- W kościele znajdują się krypty, wiemy o nich tylko, że trzy z nich znajdujące się pod prezbiterium są pełne trumien, o różnym stanie zachowania. Informacja ta pochodzi z czasu remontu w 190 l roku.

- W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu przechowywany jest najstarszy znany dokument odnoszący się do kościoła farnego . Powstał 14 marca 1592 r. i jest spisany po łacinie. Dokument wystawił Biskup Poznański, zatwierdzając statuty i fundację Bractwa Literackiego przy kościele farnym w Gostyniu.

- Kościół farny p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu pojawia się też w Aktach Wizytacyjnych z lat 1610 i 1619. Jest to oprawiona w półskórek księga licząca 217 papierowych kart. W Archiwum Archidiecezjalnym ma ona sygnaturę AV 04, mikrofilm 5006 i nosi nazwę: Biskupi Poznańscy – Acta Visitationum, Visitationes ecclesiarum civitatis Posnaniensis et archidiaconatus Sremensis 1610 et 1619.

Atrakcje dodatkowe

Parafia organizuje festyny, odpusty parafialne.

Przy Farze działa Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.

Dostępność

Gdy w farze nie ma nabożeństw, a kościół jest zamknięty, wystarczy zgłosić się w biurze parafialnym, mieszczącym się na probostwie w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Po prostu musisz

Zobaczyć "perełkę" gostyńskiej fary - kaplicę św. Anny.
Szczególną uwagę przykuwa polichromia sklepienia kaplicy św. Anny, zaprojektowana w roku 1905 przez wybitnego architekta poznańskiego Rogera Sławskiego.

Pamiątki i Przewodniki

W biurze parafialnym można zaopatrzyć się w kolorowy przewodnik po kościele. Bogato ilustrowana ulotka zawiera podstawowe informacje o historii kościoła, a także opis najznamienitszych zabytków, które można podziwiać we wnętrzu.
Aktualnie przygotowano 5 wersji językowych - obok polskiej również niemiecką, angielską, francuską oraz rosyjską. Materiały informacyjne dla turystów przygotowane zostały z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Wydano także Album "Gostyńska Fara", na ponad 150 fotografiach można zobaczyć piękno gostyńskiego kościoła farnego, a także detale architektoniczne i zdobnicze, które trudno dostrzec na co dzień. Publikację można nabyć w Biurze Parafialnym (ul. Przy Farze 2), w Muzeum w Gostyniu (ul. Kościelna 5) oraz za zaliczeniem pocztowym. W tym celu należy przesłać zamówienie na adres: Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń.

Dojazd

Kościół farny znajduje się blisko gostyńskiego rynku. Jeśli dojedziemy do rynku samochodem, możemy zostawić pojazd na płatnym parkingu przed ratuszem i do kościoła dojść jedną z wąskich, urokliwych uliczek, łączących plac przed świątynią z rynkiem.

W pobliżu

- Góra Zamkowa
- Bazylika na Świętej Górze

Adres

ul. Przy Farze 2, 63-800 Gostyń

Telefony

tel.: 065 572 00 40

E-mail i WWW

e-mail: malgos@archpoznan.org.pl
http://faragotykgostyn.pl

Obiekt w sieci WWW

http://faragotykgostyn.pl/
http://fara.w8w.pl/

Źródła informacji

http://faragotykgostyn.pl/
http://fara.w8w.pl/
http://archiwum.gostyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=94

Słowa kluczowe

Gostyń atrakcje turystyczne Gostyń
gmina Gostyń atrakcje turystyczne gmina Gostyń
powiat gostyński atrakcje turystyczne powiat Gostyń
Gostyń ciekawe miejsca Gostyń
gmina Gostyń ciekawe miejsca gmina Gostyń
powiat gostyński ciekawe miejsca powiat Gostyń
Gostyń atrakcje Gostyń
gmina Gostyń atrakcje gmina Gostyń
powiat gostyński atrakcje powiat Gostyń
Gostyń turystyka Gostyń
gmina Gostyń turystyka gmina Gostyń
powiat gostyński turystyka powiat Gostyń
Gostyń kościół Gostyń
Gostyń obiekty sakralne Gostyń